MAGYARORSZÁG
vezető imaging-megoldás
SZÁLLÍTÓJA
E-számla befogadás
Díjak, kitüntetések
Számla-feldolgozás
English

Jogi közlemény

Az alábbi közlemény összefoglalja a docsoft.hu domain alatt elérhető internetes oldalakra és a közölt információ felhasználására vonatkozó korlátozásokat.
 
Bármely, a DocSoft weboldalaira belépő felhasználó köteles a DocSoft weboldalakra történő belépési irányelveket és az összes vonatkozó törvényi rendelkezést betartani.
 
Kérjük, a docsoft.hu domain alatt elérhető weboldalak használata előtt olvassa el az alábbi használati feltételeket. A weboldalak használatával Ön ezen feltételeket magára nézve elfogadja és kötelező érvényűnek tekinti. Amennyiben a használati feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a DocSoft oldalait.

Az oldalak használata

A DocSoft Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kkt. (továbbiakban DocSoft) az alábbi weboldalakon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A jelen weboldalakon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más weboldalakon, számítógépes hálózati rendszerekben, nyomtatott vagy elektronikus formában történő bármilyen célú felhasználása tilos. A docsoft.hu domain alatt elérhető oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy védjegyoltalomról szóló jogszabályokba ütközhet. A jelen feltételek bármilyen megszegése eredményeként Ön a DocSoft weboldalainak használatára vonatkozó engedélyt minden egyéb jogcselekmény nélkül, elveszíti és az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére köteles. Az oldalakon talált anyag reprodukálása és ismételt, bármilyen médiában és médián publikálása kizárólag a DocSoft előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Személyes adatok

A DocSoft weboldalai bemutatkozás vagy bármilyen személyes adat kiszolgáltatása nélkül látogathatóak. Amennyiben Ön személyazonosításra alkalmas információt közöl ezeken a weboldalakon mind Ön, mind a DocSoft elfogadja, hogy ezeket az információkat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Más weboldalakhoz való kapcsolódás

A jelen oldalakról más weboldalakra való esetleges csatlakozás kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, Ön elhagyja a DocSoft oldalait. A DocSoft ezen további kapcsolódó weboldalakat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. Továbbá a DocSoft az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető tartalmat nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállal garanciát. A DocSoft oldalaihoz kapcsolódó valamennyi más weboldalra történő belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Szavatosság, jótállás kizárása

A DocSoft weboldalain szolgáltatott anyagok önmagukban, jótállás vagy garancia vállalása nélkül jutnak el Önhöz. A DocSoft kifejezetten elutasít bármiféle felelősségvállalását ezen anyagokért, ideértve akár a kereskedelmi forgalomba hozhatóságot érintő, akár egy adott célnak való megfeleléssel vagy a szellemi alkotásokkal kapcsolatos felelősséget. A DocSoft nem garantálja, hogy a jelen weboldalakon található anyagok pontosak és teljesek. A DocSoft fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthassa a jelen weboldalak tartalmát. A weboldalakon fellelhető tartalom esetenként idejét múlt lehet. A tartalom frissítésére a DocSoft kötelezettséget nem vállal.

A felelősség korlátozása

A DocSoft és beszállítói, vagy a jelen weboldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, az ehhez kapcsolódó egyéb weboldalak, illetve az ezeken található anyagok és információ használatából vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget (korlátozás nélkül, ideértve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat). A fenti rendelkezés akkor is érvényes, ha a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére a DocSoft-ot vagy az egyéb említett személyeket és cégeket előzetesen figyelmeztették. Ha Önnek a jelen oldalak használata következtében akár az Ön által használt berendezésben, akár pedig adatokra vonatkozóan bármilyen javítási, szerelési vagy helyreigazítási igénye merülne fel, annak költségeit teljes egészében Ön köteles viselni.
 
Amennyiben az alkalmazandó jog a véletlenszerűen vagy közvetett módon bekövetkező káreseményekért való felelősség kizárását megtiltja, ebben az esetben a fenti korlátozás és felelősségkizárás Önre nem vonatkozik.

Alkalmazandó jog

A jelen feltételek a Magyar Köztársaság jogi szabályozása alapján, annak figyelembe vételével készültek, és e jogszabályok hatálya alá tartoznak. Ellentmondó jogszabályok alkalmazásának módjára vonatkozó jogelvek és elméletek alkalmazása kizárt. A jelen weboldalak használatának következtében felmerülő bármely jogvita eldöntésére a DocSoft székhelye szerinti bíróság az illetékes.
 
A jelen weboldalakat a DocSoft szerkeszti Magyarországon, így azokra a magyar jog az irányadó. A DocSoft nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen weboldalakon található anyagok a Magyar Köztársaság területén kívül is megfelelőek illetve használatra alkalmasak. A weboldalakra való belépés kifejezetten tilos olyan területekről, melyeken a weboldalak tartalma jogellenesnek számít. A weboldalakra a Magyar Köztársaságon kívüli területről belépő személyek saját elhatározásuk alapján használják a DocSoft oldalait és teljes felelősséget vállalnak a vonatkozó helyi jogszabályok betartásáért.

Vegyes rendelkezések

A DocSoft jogosult a fenti feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen közleményt időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű, Önre kötelező érvényű információk birtokában legyen.
 
 
Budapest, 2013. augusztus
DocSoft
Október huszonharmadika utca 8-10.
Budapest, 1117