MAGYARORSZÁG
vezető imaging-megoldás
SZÁLLÍTÓJA
E-számla befogadás
Díjak, kitüntetések
Számla-feldolgozás
English

PDF Signer for Kofax Capture

Hitelesített elektronikus másolatkészítés

A Kofax Capture infrastruktúrába illesztett PDF Signer for Kofax Capture modul kínálja az egyetlen, hatályos jogszabályok legszigorúbb értelmezésének megfelelő, tömeges hiteles elektronikus másolatkészítésre alkalmas megoldást.
 
A PDF Signer for Kofax Capture modul lehetővé teszi, hogy tömegesen szkennelt dokumentumokat nagy sebességgel, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltatótól származó időbélyeggel lássunk el a szkennelési folyamat részeként, maximálisan megfelelve a másolatkészítésre vonatkozó legszigorúbban értelmezett törvényi előírásoknak. A PDF Signer Kofax Capture modul teremti meg az alapját, hogy az aláírt dokumentumok az eredeti papíralapú irattal minden tekintetben egyező, joghatás kiváltására alkalmas elektronikus iratként kerüljenek tárolásra. Az így előállított és hitelesített másolatok bármely peres eljárás esetén vagy a belső vállalati folyamatok során az eredeti, hiteles papíralapú iratok helyett alkalmazhatók. A PDF Signer for Kofax Capture modul az aláíráson felül automatikusan a PDF állományhoz csatolja a 451/2016-os kormányrendelet szerinti hiteles másolatkészítéshez szükséges meta adatokat. A meta adatok előállítása automatikusan, felhasználói interakció nélkül történik!
 
Hitelesített elektronikus másolatkészítés
 
A PDF Signer for Kofax Capture az egyetlen olyan megoldás, ami nagy sebességű, automatizált másolatkészítést biztosít oly módon, hogy az eredeti papírdokumentumok további manuális ellenőrzés nélkül, akár azonnal megsemmisíthetők.
 
Mivel a modul tökéletesen illeszkedik a Kofax Capture infrastruktúrába, ezért a Kofax Capture Administration moduljának grafikus felületén paraméterezéssel állítható be az aláírás és időbélyegzés minden paramétere. A megoldás több mint 15 kriptográfiai szabványt támogat, köztük a hosszútávú (több évtizeden át tartó) megőrzéshez szükséges aláírásokat és időbélyegeket. A szoros integrációnak köszönhetően a modul támogatja a Kofax Capture infrastruktúra felhasználó-azonosítását és jogosultság kezelését, valamint a Kofax Capture sztenderd hibakezelési folyamatait.
S
DocSoft
Október huszonharmadika utca 8-10.
Budapest, 1117